Louise Lagerling

Läs detta innan du väljer psykoterapeut

Valet av terapeut är ett viktigt beslut eftersom det i hög grad kommer att avgöra hur du upplever din terapeutiska process. Att hitta rätt terapeut som du kan samarbeta bra med är kanske tom viktigare än vilken terapiform du väljer.

Formella kriterier

Begreppet ”terapeut” är inte en skyddad yrkestitel, vem som helst kan använda det. För att försäkra dig om att terapeuten har rätt förutsättningar så bör du leta efter en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket och yrkestiteln är skyddad.

Vidare kan det vara intressant att ta reda på vad terapeuten har för yrkesmässig bakgrund och erfarenhet. Vissa terapeuter har arbetat i huvudsak inom offentlig sektor medan andra kan ha en  bakgrund från näringslivet. Terapeuter har ofta olika terapeutiska inriktningar, t ex KBT eller PDT. De är ofta också specialiserade inom t ex beroendeproblematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer eller fobier.

För en del är könet viktigt. Har man t ex haft problem med en auktoritär far så kanske man har lättare att öppna sig för en kvinnlig terapeut. Åldern på terapeuten kan också ha betydelse; en del vill hellre ha en terapeut som är lite äldre än dem själva medan andra tycker att det är viktigt att terapeuten har en generationsförståelse och inte är för gammal i det avseendet.

Boka Terapi idag

Befinner du dig i en kris, känner hopplöshet eller vill ge dig själv en ny start? Då kan psykoterapi vara något för dig. Jag tar emot personer från alla åldersgrupper med varierande problematik.

Jag erbjuder en kombination av KBT och modern psykodynamisk psykoterapi för att både kunna hjälpa dig att förstå din historia och hur den har präglat dig samt ge dig konkreta verktyg för att komma igång med att förändra och förbättra ditt liv.

Informella kriterier

När klienter ser tillbaka på en terapeutisk process och summerar vad som har varit bra brukar de ofta återkomma till alliansen med terapeuten. Att ha en stark allians byggd på ömsesidig respekt och förtroende är avgörande för utfallet. Klienten behöver känna att terapeuten kan sitt område och har en tanke om hur processen ska se ut. Klienten behöver också uppleva att terapeuten är trygg och kan ”stå ut” med och härbärgera allt som kan tänkas komma upp i samtalet. Att vara nyfiken på sin klient och att inte döma är också viktiga egenskaper. Terapeuter med gott anseende uppfattas ofta av sina klienter  som både varma och empatiska samtidigt som de kan vara raka, ärliga och utmana klienten när det behövs.

Fundera på:

  • Vilka personliga egenskaper tilltalas du av?
  • Vilken typ av terapeut tror du att du skulle kunna bygga en stark allians med?

Kontakt

Du är varmt välkommen att mejla eller ringa mig för en första förutsättningslös kontakt. Jag tar emot i trevliga lokaler centralt i Stockholm.