Louise Lagerling

Psychodynamic Psychotherapy Lidingo

Psykodynamisk psykoterapi i Lidingö

Är du någon som känner dig orolig hela tiden eller känner dig deprimerad utan anledning? Psykisk hälsa är en fråga som måste lösas direkt. Men tyvärr är mental hälsa inte bland deras prioriteringar för många människor. Det är inte korrekt. För att hålla sig frisk och leva ett fruktbart och lyckligt liv måste man ta ordentligt hand om sin mentala hälsa också. Psykodynamisk psykoterapi har visat sig ge effektiva resultat till patienter som lider av ångest och depression.

Psykodynamisk psykoterapi är en typ av terapi som syftar till att förstå det omedvetna. Den använder begreppen freudiansk psykoanalys, som är en psykologisk teori utvecklad av Sigmund Freud.

Psykodynamisk psykoterapi fokuserar på omedvetna motiv, konflikter och försvar. Det är en form av samtalsterapi som syftar till att förstå patientens tankar, känslor och beteende och kan vara till hjälp vid behandling av ångest och depression. Det har visat sig vara ett effektivt alternativ för personer med komplexa psykiska problem som personlighetsstörningar, ätstörningar och missbruk.