Louise Lagerling

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk terapi kan hjälpa människor att förbättra sin livskvalitet genom att hjälpa dem att få bättre insikt i hur de tänker och känner, vilket gör det lättare att göra val, relatera till andra och slå nya vägar.

Psykodynamisk psykoterapi är fokuserad på att utforska de omedvetna aspekterna av en individ, deras mellanmänskliga relationer och livet i allmänhet. Den är baserad på psykoanalytisk psykoterapiteori och har ett humanistiskt förhållningssätt. Att förstå de olika aspekterna av din livserfarenhet kommer att ge dig ny kunskap att ta med dig in i framtiden. Det kan vara ett sätt att bättre förstå dig själv och vem du är idag.

Men för att det ska hända är en djup och pålitlig relation mellan patienten och terapeuten avgörande. Det är också avgörande att patienten känner sig helt avslappnad i sin omgivning och fritt kan uttrycka sig, då Psykodynamisk terapi trots allt är en talterapi. På den ledande psykodynamiska terapikliniken i Sverige lämnar vi ingen sten ovänd i att se till att du är helt avslappnad inför din terapisession.