Louise Lagerling

Lösning Med Låg Självkänsla

Låg självkänsla är en allvarlig fråga som har en betydande inverkan på människors liv. Det påverkar deras relationer, deras karriär och deras allmänna lycka. Självkänsla är ett ämne som många kämpar med. Det är viktigt att erkänna och förstå orsakerna till låg självkänsla.

Låg självkänsla kan orsakas av ett antal faktorer, såsom familjeuppväxt, social ångest och tidigare traumatiska upplevelser. Mobbning och dåliga betyg är också kända för att orsaka låg självkänsla. Resonemanget bakom varför man känner låg aktning kan vara oändlig. Det som gäller nu är hur man arbetar för att förbättra detta, och det är här Louise Lagerling kan hjälpa dig.

Vi tillhandahåller terapi med låg värdering för att hjälpa människor som känner att de inte är tillräckligt bra. Det är en typ av terapi som hjälper individer med låg självkänsla och lågt självvärde att förbättra sitt självförtroende och sin självkänsla. Det hjälper dem också att bättre klara de utmaningar som följer med att vara individ i samhället.